O NAMA

 

Tiskara 5. BOJA specijalizirana za pružanje rješenja grafičkog dizajna, pripreme, tiska, te doradnih usluga. U vrlo kratkom roku i vrlo kvalitetno možemo zadovoljiti sve zahtjeve tržišta i proizvesti jednostavne kao i složene grafičke proizvode vodeći posebnu brigu o kvaliteti proizvoda kao i zadanim rokovima.

Sam naziv "peta boja" termin je u grafičkoj struci za boje koje se ne mogu dobiti mješanjem osnovnih (CMYK - cyan, magenta, žuta i crna). To su npr. zlatna, srebrne, šljokice i dr. boje kojima se postižu specijalni efekti u tisku.