Izrada logotipa

Ovo je osnovna grafička prezentacija vašeg branda. Logom započinje vaš poslovni identitet. Svi znamo da je prvi dojam najvažniji, a upravo je logo taj po kojem će Vas suditi. On je prva linija napada u vašem odredu prodaje, stoga se pažljivo osigurajte da zaista pokazuje ono što želite. Zbog mnoštva medija koji su danas dostupni, vaš logo se treba lakoćom prenijeti na uredski materijal, biljege, video, odjeću i ostali marketinški materijal.
Zato vaš logotip mora biti upečatljiv, lijep, jednostavan i prepoznatljiv.